Žlutý kvítek

Jistě víte, že s touto myšlenkou přišel Jaroslav Foglar, který se prvně zmiňuje o žlutém kvítku v knížce „Stínadla se bouří“.

Tam všichni Vontové ve Stínadlech začali nosit malý drobný kvítek (rostliny mochny jarní) jako symbol přátelství, svornosti, dobra, šlechetnosti a ohleduplnosti.

Stínadelský kvítek má sedm lístků, které jsou samostatnými symboly pro plnění sedmi zásad, ke kterým se nositel žlutého kvítku dobrovolně zavazuje je dodržovat a plnit: 

1. Být dobrým přítelem všem...
2. Nepoužívat hrubých a neslušných slov...
3. Být vždy ochotný a zdvořilý...
4. Být prospěšný a pracovitý...
5. Bojovat proti zlu, nespravedlnosti, nepřehlížet násilí, být ochráncem slabších...
6. Umět správně využívat volný čas...
7. Zdržet se kouření...


Každý je sám sobě soudcem a jen jeho svědomí mu říká, jestli má právo Žlutý kvítek nosit, nebo jestli se provinil proti některé ze sedmi zásad. Potom musí žlutý kvítek sundat a připíchnout si jej, až si bude opět myslet, že si jej zaslouží.

Přestože si Žlutý kvítek může koupit a připíchnout každý sám, u nás v oddíle máme tradici, že i Žluté kvítky udělujeme při různých slavnostních příležitostech.


Naposledy námi udělené ŽK:

22. prosince 2014: Bulda (Vánoční oddílová besídka)
13. srpna 2011: Pepča (LP v Broumově)
11. března 2011: Petra, Natali (16. ddílové narozeniny)
22. prosince 2010: Myšák, Marťan (Vánoční besídka 2010)
12. března 2010: Žolík, Barava, Mik (JP v Lípě)
13. srpna 2009: Kofi, Liška (Eliška z Rožnova), Kubula (LP 2009)
26. června 2009: Míša (Mišel) (Poslední víkendovka - hrad Loket)
6. března 2009: Simča (Jarní prázdniny v Lípě)
28. října 2008: Mirča (Podzimní výprava v Nýrsku)
29. února 2008: Tomík (Jarní prázdniny v Lípě)
23. února 2007: Čertík, Karča, Bajaja, Kuře - všechny ze skautského oddílu střediska Dýmka Habartov (Jarní prázdniny v Lípě)