BODOVÁNÍ

Za co je možné získat body:

 Kolik:

 Účast na Klubovce

5

 Účast na schůzce mimo klubovnu (víkendoky – za každá den)

7

 Účast na schůzce v kroji

+5

 Omluvená neúčast (vážný důvod)

2

 Pozdní příchod na schůzku

-1

 Předčasný odchod ze schůzky

-1

 Reprezentování oddílu Kapka na mezioddílových soutěžích

7

 M - body

0 – 5

 Získání oddílového stupně

35

 Příspěvek do časopisu

5 – 20

 Příspěvek do kroniky

5 – 20

 Předložení Cancáku na poslední Klubovce v měsíci

3 - 7

 Správná oddílová výstroj (kontrola nepravidelně)

0 - 6

 Správné plnění oddílové funkce

*

 Kronikář (měsíčně)

-5 až 30

 Akta A (měsíčně)

-5 až 10

 Cintaniny (měsíčně)

-5 až 10

 Rádce (měsíčně)

0 až 20

 Body za aktivitu

1 až 50

 Přivedení nového člena (Navíc sleva na akce - celkem za: 100,- Kč)

50

 

  Výsledky
bodování